Z-Kitap içeriklerinin erişilebilirliği konulu 7. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı ve ses kaydı

Z-Kitap içeriklerinin görme engelli öğrenci ve öğretmenler için erişilebilirliği konulu 7. aylık online değerlendirme toplantımız, EGED - İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu organizasyonuyla 30 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantımıza görme engelli öğrenci, öğretmen ve erişilebilirlik konusuna ilgi duyan yaklaşık 20 kişi katıldı.

Toplantıda ilk olarak Fatih projesinin bir uzantısı olarak geliştirilen z-kitapların; mürekkep baskılı kitapların ses, görüntü, animasyon ve video gibi içeriklerle desteklenerek dijital hale dönüştürülen içerikler olduğu, ancak bu içeriklerin hiçbir şekilde ekran okuyucu yazılımlarla uyumlu biçimde çalışmadığı anlatıldı. Görme engelli öğrenci ve öğretmenler de z-kitaplara farklı yöntemler kullanarak erişmeyi denediklerini fakat bir sonuç alamadıklarını dile getirdiler. Z-kitap konusunun ilk gündeme geldiği günden itibaren bu içeriklerin erişilebilirliği için dernek olarak çaba harcandığı, ancak bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) somut bir adım atmadığı belirtildi. Bunda Fatih projesi ve EBA yetkililerinin sürekli değişmesinin de etkisi olduğu vurgulandı.
Toplantı sonunda şu kararlar alındı:
*Görme engelli öğrenciler, görme engelli öğretmenler, görme engelli öğrencisi bulunan öğrenciler ve görme engelli çocuğu bulunan velilerin z-kitapların erişilebilirliği hususunda Bakanlığa dilekçeler göndermesi ve bunun için matbu metinler oluşturularak www.eged.org internet sitesi üzerinden duyurulması sağlanacaktır.
*Z-kitap üreticileriyle iletişim kurularak bu kitapların ekran okuyucu yazılımlarla uyumlu hale getirilebilmesi için neler yapılabileceğinin istişare edilmesi sağlanacaktır.
*Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle temas kurularak; z-kitapların erişilebilirliği hususunda, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ve erişilebilirlik mevzuatı dayanak gösterilerek talepte bulunulacaktır.
*Açık kaynak kodlu bir ekran okuuyucu olan NVDA'nın yazılım ekibiyle z-kitap üreticileri arasında bir iletişim kurulabilmesi için girişimde bulunulacaktır.
Toplantı kaydını MP3 olarak indirmek için tıklayın

İlgili Alanlar: