Engelli istihdamı konulu 3. aylık online değerlendirme toplantısı tutanağı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği - İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu tarafından düzenlenen 3. aylık online değerlendirme toplantımız, 26.05.2016 tarihinde, "engelli istihdamı" başlığıyla TeamTalk Akdeniz Üniversitesi sunucularında gerçekleştirildi. Mütevazı bir katılımın gerçekleştiği toplantımızda engelli istihdamın dünü, bugünü ve yarını masaya yatırıldı.
Geçmişte her kurumun kendi açtığı sınavlar ile yapılan kamuya engelli istihdamı, engelli bireyler için her sınava ayrı ayrı başvurmak, sınavın yapıldığı illere gitmek ve bunun için bir masraf harcamak gibi güçlükleri beraberinde getirdiğinden, kamuya yapılan engelli istihdamının merkezi biçimde gerçekleşmesi önemli bir gelişmedir. Her ne kadar ideal olan kamu personeli için yapılan bir sınavda engelli kontenjanlarının değerlendirilmesiyse de, engelli bireyler arasındaki okur-yazar oranı ve bilgi düzeyleri gibi etkenler, bu aşamaya geçişi engellemektedir. Ancak 24 Nisan 2016 tarihinde üçüncü defa gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) ait soru kitapçıkları yayınlanmamıştır. Bu durum engelliler arasında bir rahatsızlığa neden olmaktadır.
Engelli öğretmen atamasında, EKPSS puan üstünlüğünün dikkate alınması ve yalnızca genel kültür ve genel yetenek sınavlarının değerlendirilmesi, ileride telafisi mümkün olmayacak yanlışlara neden olabileceğinden, bu atamanın daha adil biçimde yapılması gerekmektedir. Ayrıca zorunlu görevden muaf tutulan engelli öğretmenlere ek bir hizmet puan verme talebi, hakkaniyetli bulunmamıştır.
Lisans mezunu adaylar için açılan kadrolarla mezun olunan bölümler arasında bir denge kurulabilmesi için Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında bir işbirliği tesis edilmesi, daha verimli bir istihdam sürecini ortaya koyacaktır.
Engelli personel, işe başladıktan sonra gerekli oryantasyon desteğini alamaması ve işyeri ortamının erişilebilir olmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşmaktadır. Engelli istihdamı politikasının yalnızca işe alım olarak değil, engelli personelden maksimum verim elde etmek için yapılması gerekenlerin de içerisinde bulunduğu bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.