EKPSS sonrası engelli adaylardan sınav erişilebilirliğine yönelik geribildirim raporu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3. defa yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan 2016 tarihinde 81 il merkezinde gerçekleştirildi. Sınav sonrasında Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak tarafımızca http://www.engelsizuniversite.org/sinavdegerlendirme internet adresinde bulunan "Sınav Değerlendirme Formu" aracılığıyla sınava giren adayların geribildirimleri alınmıştır. Bu form aracılığıyla; Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu, Sivas, Tokat ve Uşak olmak üzere 14 ilden vaka bildirimi ulaşmıştır. Bu bildirimler sonucunda sınava başvuru sürecinden sınav esnasına kadar karşılaşılan sorunlar aşağıdaki gibi tasnif edilmiştir.

1) Sınav başvuru işlemleri:

1.1) Aday İşlemleri Sistemi'nde (http://ais.osym.gov.tr) görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik standartları oluşturulmadığından; sisteme giriş yapma, başvuru işlemleri ve giriş belgesini yazdırma gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde ekran okuyucularla uyumsuzluk yaşanmaktadır.
1.2) Sınav başvuru kılavuzundaki bilgilerin daha sade bir dille yazılması, başvuru sürecinde izlenecek yolun daha kolay anlaşılabilmesini sağlayacaktır.

2) Sınav Mekanlarına ulaşım

2.1) Sınav salonlarının engelli adayların ikamet adresinden uzakta olması, toplu taşıma araçlarının duraklarına yakın bulunmaması gibi etkenler engelli adayların sınava gireceği mekana ulaşmasını güçleştirmektedir. Birçok ilde buna benzer geribildirimler alınmıştır.
2.2) Sınava elektronik cihazlarla giriş yapılması mümkün olmadığından sınav mekanına tek başına gelen engelli adaylar güçlük yaşamaktadır. Şöyle ki; adayların engellerine bağlı olarak daima kullandığı navigasyon cihazı, telefon gibi araç-gereçleri olmadan tek başlarına dışarıda bulunmaları bir risk oluşturabilmektedir. Ayrıca her aday yanında biriyle sınav salonuna gelme imkanına sahip bulunmayabilir. Sınav salonuna gelirken ve sınav bitiminde geri dönerken yanlarında kullanmaları gereken cihazların bulunmaması onlar için bir güvenlik zafiyeti yaratmaktadır. Tek başına sınav salonuna gelen engelli adaylara Güvenlik görevlileri tarafından bu cihazların yakınlarda bulunan büfe vebenzeri bir mekana emanet edilmesi önerilmektedir ki, bu da hiç güvenilir bir yöntem değildir. Engelli adayların sınava gireceği mekanlarda bir emanet standı oluşturularak; engelli adayların sınav salonuna alınması mümkün olmayan araç-gereçlerini buraya bırakması sağlanmalıdır.
2.3) Adayların yanında getirdiği şekerlerin içeri alınmaması nedeniyle daha önce olduğu gibi ÖSYM tarafından şeker temin edilmesi önerilmektedir.

3) Sınav esnasında karşılaşılan sorunlar:

3.1) Okuyucu olarak görevlendirilen kişilerin soruları yavaş biçimde okumaları ve telaffuz hataları nedeniyle soruları yanlış yanıtlandıran adaylara rastlanmıştır. ÖSYM tarafından görevlendirilen okuyucu kişilerin okuma düzeyleri bilinmediğinden okuyucunun soruları verimli biçimde okuma durumu büyük oranda şans faktörüne bağlı kalmaktadır. Akademisyenlerin soruları daha iyi okuyabileceği, bu nedenle de mümkünse daha çok bu kişilerin görevlendirilmesi yönündeki bakış açısı sağlıklı değildir. Kanaatimizce okuyucu olarak görevlendirilecek kişilere yönelik bir standart oluşturulamadığı sürece, bu sorun her sınavda yaşanmaya devam edecektir.
3.2) Görme engelli adaylar tekli salonlarda okuyucu ve işaretleyici görevliler eşliğinde sınava alınmakta, ancak salonun kapısının kapatılmasına izin verilmemektedir. Diğer taraftan, aynı katta sınava giren diğer görme engelli adayların ve okuyucularının seslerinin birbirlerine ulaşması, sınav esnasında rahatsızlık oluşturmaktadır. Engelli adayların salonlarında kamera bulunduğundan sınav salonlarının kapılarının kapatılmasına izin verilmesi gerekmektedir. Bu konuda EKPSS özelinde birçok geribildirim alınmıştır.

kategori: