Engelliliğin istismarı konulu 2. aylık online değerlendirme toplantısı tutanağı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği - Etkinlik ve İletişim Komisyonu tarafından organize edilen, 3 yıllık aranın ardından mart ayında ilki gerçekleştirilen toplantılar dizisinin ikincisi, 12.04.2016 Salı günü Akdeniz Üniversitesi Team Talk sunucularında gerçekleşti. Engelliliğin istismarının ele alındığı toplantıda, 20’ye yakın katılımcı bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. İşte görüş bildirilen bazı alt başlıklar:

-Bu kampanyaların en yaygını okullara gönderilen yardım zarfları.

-Bu zarfları yasaklayıcı yasal düzenlemeler yapılmalı.

-Toplumun engellilere “hiçbir şey yapamaz” Şeklindeki bakış açısı değişmeli.

-Bu algıdan dolayı engelliler istihdam edilirken zorluklarla karşılaşılıyor.

-Bu algının daha ilkokuldan, erken yaşta değiştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na yeni ders içerikleri önerilmeli.

-Ders kitaplarında engelliliğe vurgu yapılmalı.

-Okullarda farkındalık eğitimleri düzenlenmeli.

-Bu eğitimleri düzenlemek üzere eğitmenler yetiştirilmeli.

-Engellilik konulu çeşitli sosyal medya kampanyaları, bilgilendirici sunumlar yapılmalı.

-Bazı alanlarda yapılan indirimler ve ücretsiz uygulamalar yerine, engellilere bu tür ihtiyaçlarını karşılayacakları kadar tazminat ödenmeli.

-Devlet, engelliler için belirlenen uluslar arası standartlara uymak yerine, “Evde bakım ücreti” uygulamasıyla söz konusu standartları yerine getirmekten kaçınıyor.

-İstismarla ilgili kavramlar kanunlara eklenmeli.

-Pozitif ayrımcılık, karşıdakinin özgürlüğünü kısıtlamayacak düzeyde olmalı.

-Engel gruplarının ihtiyaçları dikkate alınmadan pozitif ayrımcılık yapılması, “ayrıcalık” kavramını ortaya çıkarıyor.

-Pozitif ayrımcılık, çalışan/çalışmayan ayrımı yapılarak düzenlenmeli.

-Engellilere yönelik yasal düzenlemelerde, nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği konusunda siyasi partilere önerilerde bulunulmalı.

-Engelli sağlık kurulu raporlarındaki engellilik dereceleriyle ilgili, doktorlara çeşitli eğitimler verilmeli.

-Engellilik psikolojisi alanında yeterli öğretim görevlisi yetiştirilmeli.

Toplantının sonunda, aylık değerlendirme toplantılarının gündeminin belirlenmesinde herkesin söz sahibi olacağı hatırlatılarak, hep birlikte gündem belirleme çağrısı yapıldı.