9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na Katıldık

Her yıl üniversitelerin engelli birim sorumluları, engelli öğrenciler, ilgili alan uzmanları ve akademisyenlerin katılımlarıyla düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'nın dokuzuncusu 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Muğla - Sıtkı Koçman Üniversitesi organizasyonuyla gerçekleştirildi. Önceki yıllardan farklı şekilde, üniversite kampüsü yerine bir tatil merkezinde gerçekleştirilen ve bu sebeple eleştirilere de neden olan çalıştaya Eğitimde Görme Engelliler Derneği üyeleri ve Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi olarak 10 kişilik bir ekiple katılım sağladık. Çalıştayın ilk gününde, Sabancı Vakfı TGHP tarafından desteklenen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi adlı projemiz kapsamında elde edilen verileri paylaşmak üzere Emre Taşgın "Türkiye’deki Üniversiteler Tarafından Gerçekleştirilen Erişilebilirlik Uygulamalarının Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Değerlendirilmesi" Başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca engelli istihdamında sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler hususunda ise Mustafa Karaca bir sunum yaptı.
Çalıştayın ikinci gününde ise 6 farklı müzakere grubunda engelli öğrencilerin üniversite öğreniminin iyileştirilmesi üzerine atölye çalışmalarında bulunuldu. Ekip olarak bu grupların tamamında yer almak yoluyla, elde ettiğimiz bulguları ve çözüm önerilerini paylaşarak görüşlerimizin sonuç raporuna dahil edilmesini sağladık.
Derneğimize paylaşım ağlarımız yoluyla iletilen mesajlarda ve Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Ankara toplantısında yapılan atölye çalışmasında, Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'nın üniversite kampüsünde yapılmasının; gerek organizasyonu düzenleyen üniversitenin sağladığı erişilebilirlik imkanlarını görmek açısından, gerekse alternatif konaklama mekanları sağlanarak daha fazla öğrencinin katılımına elverişli bir ortam düzenlenmesi bakımından önemli olduğu görüşü benimsenmişti. Kalabalık bir ekiple çalıştayda yer alan derneğimiz bu görüşü, ilk gün gerçekleştirdiği sunumda ve çalıştayın kapanışında dile getirerek, gelecek yıl çalıştayı düzenleme hakkı elde eden Anadolu Üniversitesi'ne bu hususlara dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu. Çalıştayın ikinci gününde gerçekleştirilen son oturumda ise gelecek yıl çalıştayı düzenleyecek üniversitenin belirlenmesi için oylamaya gidilmesi kararlaştırıldı. Açık oylama yöntemiyle gerçekleştirilecek seçimlerde öğrencilerin oy kullanıp kullanmaması üzerine bir tartışma ortamı oluştu. Bazı katılımcıların salonda bulunan hiçbir öğrencinin oy kullanmaması, bazı katılımcıların ise öğrencilerin oy kullanıp kullanmama durumunun oya sunulması görüşleri üzerine, söz alarak temeli engelli öğrencilere dayanan bir çalıştayda engelli öğrencilerin söz hakkının kısıtlanmaya çalışılması ya da bu hususta yapılacak bir oylamanın kabul edilemez olduğunu kararlı biçimde aktararak; ilk defa böyle bir konunun gündeme geldiğini belirttik. Seçime önceki yıllarda olduğu gibi salonda bulunan herkes katılım sağladı ve gelecek yıl çalıştayı düzenleme hakkını Anadolu Üniversitesi kazandı.
Detaylı istatistiki verilerin yer aldığı sunum videosunu izlemek için tıklayın
Fotoğraflar için tıklayın
9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Sonuç Raporu için Tıklayın

İlgili Alanlar: