EGED Denizli İl Temsilciliği ve Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi ile Birlikte Pamukkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığını Ziyaret Ettik

Görme engellilerin yerel seçimlerde herkes gibi eşit ve bağımsız bir şekilde oy hakkını kullanabilmesi için yasa gereği Yüksek Seçim Kurulu tarafından Bastırılan oy şablonlarının görme engellilerin bağımsız oy kullanmasına ne kadar yarayışlı olduğunu yerinde görmek amacıyla Pamukkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığını ziyaret ettik. EGED ve Altınokta Körler Derneği adına yapmış olduğumuz incelemede, oy şablonlarının üzerinde tıpkı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi siyasi partilerin ya da belediye başkan adaylarının isimlerinin Braille olarak yazılmadığını, sıraları birbirinden ayırt edecek herhangi bir Braille işaretleme ya da ayraç kullanılmadığını deneyimledik. Yüksek Seçim Kurulunun görme engellilerin kimseye ihtiyaç duymadan bağımsız ve eşit olarak oy kullanma yönünde bastırdığı şablonların tam olarak erişilebilir olmaması nedeniyle bu seferde il ve ilçe seçim kurullarından alacağımız aday isim ve sıralarını aklımızda tutmak zorunda kalacağımızı bilmenizi isteriz.
Yerel seçimlerde ilimizde ve büyükşehirlerde Büyükşehir belediye Başkanlığı, ilçe belediye Başkanlığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarı adaylarını seçmek için dört oy kullanılacaktır. Kullanacağımız oyların mahalle muhtarlığı dışında kalan üçünü Şablon aracılığıyla, muhtar seçimi için kullanılacak oyu ise muhtarın adının yazılı bulunduğu pusulayı mühürlediğimiz diğer oylarla birlikte aynı zarfın içine bırakarak sandığa atacağıd. İlk olarak Büyükşehir belediye Başkanlığı için kullanacağımız oy şablonunu incelemeye aldık. Şablonu yatay olarak masaya koyduğumuzda mühür deliklerinin üstte yer aldığını göreceğiz. Şablonun ortasından geçen çizgiden yukardaki mühür deliklerinin bulunduğu kısmı aşağıya doğru kıvırarak katladığımızda oy kullanmaya hazır hale gelecektir. Şablonu doğru bir şekilde tuttuğumuzdan emin olmak ve oy pusulasındaki mühür yerlerini Şablondaki mühür deliklerine doğru bir şekilde sabitlemek için şablon kıvıldığında sol üst köşede kalan kısmın kesik olduğunu anlıyoruz. Oy şablonunu tarif edilen bir şekilde katladığımızda araç aynı pozisyonda iken sol tarafında kıvrılılma için bırakılmış bir kulakçık bulunuyor. Şablonu açtıktan sonra kulakçığı sağ tarafa doğru kıvırıp oy pusulasını kıvırdığımız yerin köşesine yatay olarak sabitleyip pusulayı kulakçığın altına getirerek üst kapağı aşağı doğru kapattığımızda mühür delikleri ile Pusulada bulunan mühür yerleri eşleşiyor. Eşleşmenin doğru olarak yapılıp yapılmadığını oy kullanma esnasında sandık kurulu üyelerine gösterebilir ya da pusulayı tarif ettiğimiz şekilde bizzat sandık kurulu üyeleri tarafından yerleştirilmesini isteyebilirsiniz. Büyükşehir belediyesi için hazırlanmış oy şablonunda ilimiz Denizli’de siyasi partiler ve bağımsız adayların toplam 25 adet olduğunu gördük. Pamukkale ilçe belediye başkan adaylığı ve belediye meclis üyeliği için hazırlanmış olan şablonda da 22 mühür yeri bulunuyor. Buradan da anlaşılacağı üzere Pamukkale ilçesi için toplam 22 başkan adayı yarışıyor.
Büyükşehir belediye başkanını seçmek için kullanacağımız şablonu yalnızca bu iş için kullanacağımız halde, ilçe belediye başkanı için hazırlanan şablonu ise hem belediye başkanı adayı hem de Meclis üyesi adayını belirlemek için kullanacağız. Yukarıda da ifade edildiği üzere mahalle muhtarı seçimi için her adayın isminin bulunduğu pusulayı diğer oylarla birlikte aynı zarfa koyarak sandığa atmakla yetineceğiz.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılan oy şablonlarında seçimde yarışacak siyasi partilerin ve belediye başkanlarının isimleri ve Pusulada yer alan sıraları Braille olarak yazılmadığından yahut herhangi bir ayrıştırıcı işaret konulmadığından Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye Başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği için çekilen kuraya göre oluşturulan sırayı seçimden önce Yayınlamaya çalışacağız.

kategori: 
İlgili Alanlar: 
İlgili temsilcilik: 
Fotoğraflar: 
Fotoğrafta, bir ofis ortamı görülüyor. Ortada, bilgisayar ekranının arkasında oturan ve kamera tarafına bakan bir kadın var. Sağ tarafta, EGED Denizli İl Temsilcisi Hilmi Hatırlı ve Altınokta Körler Derneğinden Reşat Göcen sandalyede oturmuş, kameraya doğru yüzlerini dönmüşler. Arka planda, duvarda asılı çeşitli bilgilendirici posterler ve Türk bayrağı görülüyor. Dışarıdaki manzara, pencereden dağlar ve açık mavi gökyüzü görülebiliyor.