14. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na Katıldık

30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde, “Herkes İçin Evrensel ve Erişilebilir Üniversitelere Doğru” temasıyla gerçekleşen 14. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na Katıldık. EGED adına katılan Hamide Turan, İbrahim Koç, İhsan Üngör, Yunus Yılmaz ve Zümrüt Seyda Kırcan; “Engelli Öğrencilere Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki gelişim hizmetlerinin sunulması, Sosyal-Kültürel Faaliyetlere Erişim, Akademik Hayata Erişim, Üniversitelerde Mimari Erişilebilirlik, Engelli Öğrenci Birimlerinin Yapısı ve İşleyişi” alt temalarına ilişkin görüşlerini bildirdi.

4. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'ndan beri bütün çalıştaylara katılarak erişilebilir üniversiteler sürecine dair hak temelli duruşunu sergileyen EGED, görüşlerini bu çalıştayda da farklı oturumlara katılarak, EGED temsilcilerinin önceden hazırladığı belgelerle ve söz alarak ifade etti.

Katılımcıların çalıştaya ilişkin izlenimleri şu şekildedir:

Çalıştay, Özgür Dans Grubu'nun dans gösterisi ile başladı. Daha sonra Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin tanıtım filmi gösterildi. Dans gösterimi betimlemeli değildi. Üniversite'nin tanıtım filmi hızlı aktığı için betimleme yapılmadı, hangi birimlerin gösterildiği başlıklar halinde ifade edildi.

Bir dizi konuşmanın ardından tematik çalıştay oturumlarına geçildi. 6 alt tema, üçerli iki gruba ayrıldı. Temsilcilerimizin her biri, EGED'in görüşlerinin bildirmek üzere bir alt temada görev aldı ve daha önce hazırladığı raporu katılımcılara sundu, Söz alarak sorunları ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerini dile getirdi.

EGED'in çalıştaya hazırlıklı gelmesi, görüşlerini derli toplu ifade etmesi, işlevsel çözüm önerisi üretmesi katılımcıların dikkatini çekti. Üniversitelerin, erişilebilirlik sürecinde STK'lerle iş birliği yapmasının gerekliliği bütün oturumlarda diğer katılımcılar tarafından defaatle dile getirildi.

Çalıştay ekibi çalıştay mekânına ulaşım konusunda sürekli destek oldu. Çalıştay mekânlarının mimari erişilebilirliğinde eksikler vardı ancak çalıştay görevlileri süreç boyunca destek olarak eksikliklerin olabildiğince giderilmesine çalıştılar. Konuşma esnasında sunulan görseller betimlenmedi ancak konuşmalar işaret diliyle işitme engelliler için erişilebilir hale getirildi.

Konuşmacıların hak temellilik konusunda yeterince iyi olduğu ancak hak temelli bakışın geliştirilmesinin önemli olduğu gözlemlendi. Farklı üniversitelerden gelen katılımcıların bazılarının hak temellilik konusunda yeterince ilgili olmadığı izlenimi oluştu.

Engelsiz üniversitelerin inşaasında önce bakış açısının değişmesinin önemi bir kez daha karşımıza çıktı.

15. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılmasına karar verildi.

kategori: 
Fotoğraflar: 
Sahne önünde çekilen fotoğrafta kadın erkek katılımcılar, ayakta ve oturarak yan yana dururken görülmekte.