YSK, görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon yaptırmakla görevlendirildi

"MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" Resmi Gazetenin 6 Nisan 2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu görme engelliler için oy pusulası bastırmak ile görevlendirildi. İlgili maddenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir:
Yasanın 14. Maddesinin ilgili kısmının eski hali
Görev ve yetkileri:
Madde 14 – (Değişik: 17/5/1979-2234/1 md.)
Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
3. Bu Kanunda sözkonusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı kağıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,

Değişiklik sonrası maddenin yeni hali:
Görev ve yetkileri:
Madde 14 – (Değişik: 17/5/1979-2234/1 md.)
Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
3. Bu Kanunda sözkonusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste, görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon gibi her türlü basılı kağıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,

Kanun metninin tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220406-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
Erişilebilir seçim süreciyle ilgili 2015 yılından bu yana mücadele eden Eğitimde Görme Engelliler Derneği, bu önemli kazanımın takipçisi olmayı sürdürecektir.

kategori: 
İlgili Alanlar: