Aylık online değerlendirme toplantıları

Aylık online değerlendirme toplantılarımız; EGED - İletişim, etkinlik ve farkındalık komisyonumuz organizasyonuyla, her ay gündemdeki bir konuyu ele alarak, üye, gönüllü ve takipçilerimizle bir araya geldiğimiz online bir etkinliktir.
Toplantılarımız; katılımcılık ilkesi doğrultusunda, dileyen herkesin sesini duyurabileceği, görüşlerini özgürce aktarabileceği bir serbest kürsü niteliğindedir.
Bu sayfa aracılığıyla ; toplantı duyuruları, toplantı sonu tutanakları, toplantıya katılım için gerekli teknik bilgilere ve kullanılan yazılıma ait yükleme dosyalarına ulaşabilirsiniz.
Ayrıca sizler de aylık değerlendirme toplantılarında konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunabilirsiniz. Önerileriniz komisyomumuz tarafından mutlaka değerlendirilecektir.

1. Aylık değerlendirme toplantısı: görme engelli öğretmenlerin bilgiye erişim sorunları, 01 Mart 2016

Aylık değerlendirme toplantılarımızın birincisi, 01 Mart 2016 Salı günü, Saat 20.30'da gerçekleşiyor.
İlk ayın gündem maddesi ise: görme engelli öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik deneyimler ve varsa eksikliklerin giderilmesi için ne tür tedbirlerin alınması gerektiğiyle ilgili yol haritası belirlenmesi.

Sayfalar