Aylık online değerlendirme toplantıları

Aylık değerlendirme toplantıları, platformumuzun kurulduğu 2009 yılından 2013 yılına kadar, her ay düzenli olarak takipçilerimizle internet üzerinde bir araya geldiğimiz etkinliklerdir. Bu toplantılarda engellilik alanında gündemde olan konular tartışılmış; fikir alışverişinde bulunulmuş ve varsa yapılması gerekenler hususunda yol haritası belirlenerek harekete geçilmiştir.
Derneğimiz kurulduktan sonra da zaman zaman bu toplantılar düzenlenmiş; anlık refleks gösterilmesi gereken konularda derneğimizin takınacağı tavır takipçilerinin görüşleriyle belirlenmiştir.
Aylık online değerlendirme toplantıları; EGED İletişim, etkinlik ve farkındalık komisyonu organizasyonuyla yeniden her ay gündemdeki bir konuyu ele alacak, takipçileriyle bir araya gelerek, katılımcılık ilkesi doğrultusunda dileyen herkesin sesini duyurabileceği, görüşlerini özgürce aktarabileceği bir platform oluşturacaktır.
Bu sayfa üzerinden; toplantı duyuruları, toplantı sonu tutanakları, toplantıya katılım için gerekli teknik bilgilere ve kullanılan yazılıma ait yükleme dosyalarına ulaşabilirsiniz.
Ayrıca sizler de aylık değerlendirme toplantılarında konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunabilirsiniz. Önerileriniz komisyomumuz tarafından mutlaka değerlendirilecektir.

1. Aylık değerlendirme toplantısı: görme engelli öğretmenlerin bilgiye erişim sorunları, 01 Mart 2016

Aylık değerlendirme toplantılarımızın birincisi, 01 Mart 2016 Salı günü, Saat 20.30'da gerçekleşiyor.
İlk ayın gündem maddesi ise: görme engelli öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik deneyimler ve varsa eksikliklerin giderilmesi için ne tür tedbirlerin alınması gerektiğiyle ilgili yol haritası belirlenmesi.

Sayfalar