Aylık online değerlendirme toplantıları

Aylık online değerlendirme toplantılarımız; EGED - İletişim, etkinlik ve farkındalık komisyonumuz organizasyonuyla, her ay gündemdeki bir konuyu ele alarak, üye, gönüllü ve takipçilerimizle bir araya geldiğimiz online bir etkinliktir.
Toplantılarımız; katılımcılık ilkesi doğrultusunda, dileyen herkesin sesini duyurabileceği, görüşlerini özgürce aktarabileceği bir serbest kürsü niteliğindedir.
Bu sayfa aracılığıyla ; toplantı duyuruları, toplantı sonu tutanakları, toplantıya katılım için gerekli teknik bilgilere ve kullanılan yazılıma ait yükleme dosyalarına ulaşabilirsiniz.
Ayrıca sizler de aylık değerlendirme toplantılarında konuşulmasını istediğiniz bir konuda gündem önerisinde bulunabilirsiniz. Önerileriniz komisyomumuz tarafından mutlaka değerlendirilecektir.

Psikolojik Testlerin Erişilebilirliği Hakkında Atılması gereken Adımlar konulu 24. aylık değerlendirme toplantısı tutanağı

Kör psikolojik danışman ve psikologların katılımıyla 13 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 24. Aylık Değerlendirme Toplantısı’nda, kör uygulayıcıların psikolojik testlerle ilgili karşılaştıkları erişilebilirlik engelleri, bunlara karşı bulunan bireysel çözümler, deneyimler ve bilgilerle düşünülen çözüm önerileri konuşuldu.

Sayfalar